Esteu aquí: Inici ca Contacta Assumpte

Assumpte

On estem?

C. Darrere Sant Martí s/n. 25004 Lleida

Veure mapa

 

Com pots contactar?

Per telèfon   973 233 554

Per e-Mail    info@orfeolleidata.cat

 

Horari d'atenció al públic

De dilluns a divendres de 9.30 h a 21.00 h

Segueix-nos a: Facebook YouTube Twitter
Orfeó Lleidatà C. Sant Martí, 60-62 25004 Lleida
T. 973 233 554 info@orfeolleidata.cat

Condicions legals i de venda d'entrades

 

1.- DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

El titular d’aquesta website és la “Fundació Orfeó Lleidatà”, amb domicili a C/Darrere Sant Martí s/n, 25004 de Lleida, amb número de NIF: G25771031, inscrita en el Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2850. Correu electrònic de contacte info@orfeolleidata.cat.

La informació continguda a www.orfeolleidata.cat, constitueix un servei d’informació dels diversos serveis que ofereix la “Fundació Orfeó Lleidatà” (des d’ara l’ “Orfeó Lleidatà”) en l’àmbit de l’organització d’activitats en l’àmbit de l’associacionisme sociocultural i esportiu.

 

2.- ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’accés a la web www.orfeolleidata.cat implica l’acceptació de les condicions d’ús que en cada moment es trobin vigents en aquesta web.

 

3.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els textos, així com la informació i els seus continguts que es recullen en www.orfeolleidata.cat estan protegits per la legislació espanyola i la normativa de drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de l’ “Orfeó Lleidatà” i no es permet la reproducció, total o parcial, d’aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, l’ “Orfeó Lleidatà” de conformitat amb els articles 8 i 32 de la Llei de Propietat Intel·lectual.

L’usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta web pel seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per l’ “Orfeó Lleidatà”.

L’ “Orfeó Lleidatà” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i pel correcte ús dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

 

4.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’accés a la pàgina Web o la seva utilització no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de l’ “Orfeó Lleidatà”. No obstant, es comunica que, en el cas de que l’ “Orfeó Lleidatà” sol·liciti dades personals, s’informarà degudament a l’usuari conforme al que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades i a altra normativa d’aplicació.

Les Dades Personals que recull l’ “Orfeó Lleidatà” en els diferents tipus de formularis, seran tractats amb la finalitat de donar resposta a la sol·licitud realitzada per l’interessat/ada, així com per al manteniment de la relació que si escau s'estableixi, i la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que decideixi contractar. També seran tractats amb la finalitat d'oferir-li béns i serveis relacionats amb el formulari emplenat.

Per a una informació més detallada quant a la Protecció de Dades, haurà d'accedir a la nostra “Política de Privacitat” (annex 1).

L’ “Orfeó Lleidatà” ha pres les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que es troben exposats, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural.

 

5.- DADES EN XARXES SOCIALS

L’ “Orfeó Lleidatà” disposa de perfils en diferents xarxes socials, per tant hem d’advertir a l’usuari que totes aquelles dades que publiqui en aquests perfils seran vistos per tots aquells usuaris que interactuïn o consultin amb aquests perfils, tinguin aquests o no el seu propi perfil a la xarxa social, ja que tots els perfils de l’ “Orfeó Lleidatà” són públics. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari en els perfils de l’ “Orfeó Lleidatà”, serà objecte de comunicació a la resta d’usuaris per la pròpia naturalesa del servei. Li recomanem que consulti les Polítiques de Privacitat de les xarxes socials abans d’utilitzar aquests serveis.

En el cas que l’usuari enviï informació de qualsevol tipus a l’ “Orfeó Lleidatà”, sobretot en el cas de dades de tercers, a través de les xarxes socials, aquest declara i garanteix que està legitimat a enviar aquesta informació i que no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que la informació no té caràcter confidencial i que no danya o ofèn a tercers.

L’ “Orfeó Lleidatà” només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat y tractament de les dades conforme la legislació vigent, respecte a les dades recollides directament de l’usuari, no tenint cap mena de responsabilitat respecte als tractaments i posteriors usos que la xarxa social pogués efectuar.

 

6.- LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

L’ “Orfeó Lleidatà” no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts de la web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi als mateixos.

En el mateix sentit, l’ “Orfeó Lleidatà” no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de blocatges causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

La web de l’ “Orfeó Lleidatà” conté enllaços a altres pàgines web que puguin resultar d’interès pels usuaris. L’ “Orfeó Lleidatà” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir-se el compliment de polítiques de privacitat adequades, motiu pel qual l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines web en les condicions d’us que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

L’“Orfeó Lleidatà” no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en la qual pugui incórrer l’usuari en el seu accés al web www.orfeolleidata.cat i/o en l’ús de les informacions contingudes en ella.

L’ “Orfeó Lleidatà” es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin algunes de les circumstancies descrites.

 

7.- ENLLAÇOS

Tots els enllaços o links, hipertextual, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol web a la nostra pàgina web, haurà de ser sol·licitada i autoritzada prèviament i per escrit per l’ “Orfeó Lleidatà”, i en el seu defecte els enllaços que s’estableixin en aquesta web, hauran de fer-se a la seva pàgina d’inici.

Els enllaços que es realitzin a pàgines web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte posar a disposició de l’usuari altres fonts d’informació que poguessin ser del seu interès.

L’ “Orfeó Lleidatà” procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Per aquest motiu sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que aquests poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, informant-nos a través del següent correu electrònic info@orfeolleidata.cat.

 

8.- RESPONSABILITAT

En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos al web www.orfeolleidata.cat.

 

9.- POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les dades de caràcter personal assolides mitjançant els diferents formularis de registre estan subjectes als terminis recollits en la nostra Política de Privacitat.

 

10.- RESERVA

L’ “Orfeó Lleidatà” es reserva la facultat a tota hora, sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva web o a la seva configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l’accessibilitat a la web per raons d’una eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

L’ “Orfeó Lleidatà” es reserva el dret a incloure o retirar, de manera total o parcial, de la web qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

 

11.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renúncia a la seva pròpia jurisdicció, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Lleida.

 

12.- CONDICIONS DE VENDA D’ENTRADES

L'adquisició d'una entrada, abonament o invitació de l’“Orfeó Lleidatà” (en endavant, entrada) representa l'acceptació de les condicions següents:

12.1.- L'entrada disposa de diferents mesures de seguretat. No obstant això, l'“Orfeó Lleidatà” no garanteix la seva autenticitat si no ha estat adquirida en algun dels punts oficials de venda. Tota entrada esmenada, trencada, sospitosa de falsificació o adquirida il·lícitament autoritzarà l'“Orfeó Lleidatà” a privar l'accés al seu portador. En aquests casos, l'“Orfeó Lleidatà” declina tota responsabilitat.

12.2.- És condició per a l'admissió, disposar de l'entrada completa i en bon estat, l'entrada s'haurà de conservar fins a la sortida del recinte.

12.3.- L'“Orfeó Lleidatà” es reserva el dret de modificar, si les circumstàncies ho exigeixen, les dates, els horaris, els programes o els intèrprets anunciats, com també de decretar la suspensió de l'espectacle. Una vegada adquirida l'entrada no podrà ser canviada, ni el seu import retornat, excepte per cancel·lació de l'esdeveniment, cas en què l'“Orfeó Lleidatà” es compromet a la devolució del seu import. No obstant això, en el cas d’admetre qualsevol canvi d’entrades per causes no imputables a l’“Orfeó Lleidatà”, aquesta es reserva el dret de cobrar un càrrec en concepte de despeses de gestió de canvi.

12.4.- Com a norma general, no serà permesa l'entrada de públic a la sala durant la interpretació de les obres. És potestat de l'“Orfeó Lleidatà” permetre l'entrada al recinte un cop començat l'espectacle.

12.5.- L'“Orfeó Lleidatà” es reserva el dret d'admissió. El portador d'aquesta entrada es compromet a complir els requisits i les condicions de seguretat del recinte. L'“Orfeó Lleidatà” no es fa responsable de la utilització indeguda de les instal·lacions.

12.6.- El portador de l'entrada es compromet a ser respectuós amb els artistes i el personal del recinte, com també a desconnectar els telèfons mòbils i tot tipus d'alarmes abans d'accedir al recinte, i a no menjar, beure o fumar a l'interior. També es prohibeix l'entrada d'animals, excepte els gossos d'assistència.

12.7.- L'“Orfeó Lleidatà” es reserva tots els drets d'imatge i de propietat intel·lectual de l'espectacle. Es prohibeix fer fotografies, amb o sense flaix, filmar o enregistrar, com també l'entrada al recinte amb qualsevol objecte o producte que l'“Orfeó Lleidatà” consideri perillós o que estigui prohibit per la normativa vigent.  A aquests efectes, el portador de l'entrada autoritza l'“Orfeó Lleidatà” a efectuar, d'acord amb la Llei, les revisions o registres de persona i tinences necessàries per tal de verificar que es compleixen les condicions d'accés.

12.8.- L'“Orfeó Lleidatà” no es farà responsable de les pèrdues, robatoris, deterioraments, danys o perjudicis causats al portador o als seus objectes personals durant l'estada al seu recinte.

12.9.- Qualsevol reclamació relacionada amb la realització, suspensió, modificació o anul·lació de l'espectacle, s'haurà d'adreçar a l'“Orfeó Lleidatà” amb la presentació d'aquesta entrada.

 

13.- PROVEÏDOR DE SERVEIS INFORMÀTICS DEL SISTEMA DE VENDA ONLINE D’ENTRADES PER A ESDEVENIMENTS

El lloc web utilitza els serveis informàtics de EVENTBRITE, Inc. (Societat Registrada Número 4742147), amb seu principal d'activitat a 155 5th Street, Floor 7, San Francisco, CA 94103, United States, (en endavant, EVENTBRITE) per a la plataforma de venda d’entrades. EVENTBRITE presta els seus serveis de venda d’entrades a través d’internet mitjançant l’ús del software anomenat EVENTBRITE disponible les 24 hores del dia. Tota la gestió de compra d’entrades així com la gestió de devolucions es fa a través de la plataforma de EVENTBRITE.

 

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.

 

ANNEX 1 - POLÍTICA DE PRIVACITAT

A través del present avís, la “Fundació Orfeó Lleidatà” (des d’ara l’ “Orfeó Lleidatà”), informa als usuaris de la web www.orfeolleidata.cat, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades) i altra normativa d'aplicació, de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, facilitar a l’ “Orfeó Lleidatà” les dades personals que els són sol·licitats motivat per la sol·licitud d'informació relacionada amb l’àmbit de l’organització d’activitats en l’àmbit de l’associacionisme sociocultural i esportiu.

Excepte que específicament s'estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades requerides en el formulari o imprès anàleg de forma veritable, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, l’ “Orfeó Lleidatà” podrà, depenent del cas, no procedir al registre de l'usuari, o bé denegar el servei concret sol·licitat. Totes les dades facilitades per l'usuari/interessat seran tractades atenent a les característiques detallades a continuació.

 

Informació relativa al tractament de les dades personals

 

Identificació del responsable: “Fundació Orfeó Lleidatà”, amb domicili a C/Darrere Sant Martí s/n, 25004 de Lleida, amb número de CIF: G25771031, inscrita en el Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2850. Correu electrònic de contacte info@orfeolleidata.cat.

 

Finalitat del tractament:

Totes les dades facilitades seran tractades amb les següents finalitats:

-   Prestar tots els serveis relacionats amb

-   Donar resposta a les peticions realitzades per l’interessat/ada.

-   Manteniment de la relació que es pugui arribar a establir.

-   Gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que es decideixin contractar.

-   Comunicacions comercials relatives als nostres béns i serveis.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, l’interessat/ada no sol·liciti la seva supressió o siguin necessàries per a les finalitats del tractament. No procedirà la destrucció de les dades quan existeixi una previsió legal que exigeixi la seva conservació, en aquest cas es procedirà al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a la disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes.

En l’actualitat no es procedeix a realitzar cap tipus de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, sobre la base de les seves dades personals. En el cas en què en un futur es realitzessin aquestes decisions automatitzades, es recaptaria el consentiment previ.

 

Legitimació del tractament:

Tot tractament realitzat sobre les seves dades personals ha estat consentit per vostè de forma prèvia i expressa. Amb caràcter previ se li informa de tots aquells extrems exigits per la Llei perquè pugui prestar un consentiment informat.

Podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment tal com es detalla més endavant en el present document.

 

Destinataris, cessions i transferències de dades:

L’ ”Associació Orfeó Lleidatà” i la “Fundació Orfeó Lleidatà” col·laboren conjuntament per a la difusió de la cultura a través de l’organització d’activitats socioculturals i esportives. És per aquest motiu que l’ ”Associació Orfeó Lleidatà” cedeix les dades dels seus associats a la “Fundació Orfeó Lleidatà” que és la encarregada d’organitzar i dur a terme aquestes activitats. També es poden cedir dades d’altres tipus d’interessats a part dels associats, sempre que existeix un motiu legítim per a aquesta cessió. Fora d’aquesta relació entre les dues entitats, les seves dades no seran cedides a tercers tret que sigui estrictament indispensable per al compliment de les finalitats prèviament dites o obligació legal.

Les seves dades no seran transferides a països fora de la Unió Europea si no fos indispensable per al compliment de les finalitats i vostè ens autoritzi de forma prèvia i expressa.

 

Drets dels interessats:

Podrà exercitar en qualsevol moment els drets que es detallen a continuació, mitjançant correu postal a l’ “Orfeó Lleidatà”, C/Darrere Sant Martí s/n, 25004 de Lleida; o mitjançant correu electrònic a info@orfeolleidata.cat. La sol·licitud haurà de contenir el nom, cognoms i la documentació que acrediti la identitat de l’interessat/ada o del seu representant legal, així com el document acreditatiu de la representació, petició en la qual es concreti la sol·licitud, domicili a l'efecte de notificacions, data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva esmena.

Els drets dels interessats són: d’accés, de rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió; i la seva definició és:

- Dret d’accés:

L’interessat/ada tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la confirmació de si s'estan tractant o no dades personals que li concerneixen i, en tal cas, dret d'accés a les dades personals i a la següent informació:

a) les finalitats del tractament

b) les categories de dades personals que es tractin

c) els destinataris o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o seran comunicades les dades personals, en particular destinataris en tercers o organitzacions internacionals

d) de ser possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, de no ser possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini

i)  l'existència del dret a sol·licitar del responsable la rectificació o supressió de dades personals o la limitació del tractament de dades personals relatives a l’interessat/ada, o a oposar-se a aquest tractament

f) el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control

g) quan les dades personals no s'hagin obtingut de l’interessat/ada, qualsevol informació disponible sobre el seu origen

h) l'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, al fet que es refereix l'article 22, apartats 1 i 4, i, almenys en tals casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d'aquest tractament per a l’interessat/ada.

Quan es transfereixin dades personals a un tercer país o a una organització internacional, l’interessat/ada tindrà dret a ser informat de les garanties adequades en virtut de l'article 46 relatives a la transferència. El responsable del tractament facilitarà una còpia de les dades personals objecte de tractament. El responsable podrà percebre per qualsevol altra còpia sol·licitada per l’interessat/ada un cànon raonable basat en els costos administratius. Quan l’interessat/ada presenti la sol·licitud per mitjans electrònics, i tret que aquest sol·liciti que es faciliti d'una altra manera, la informació es facilitarà en un format electrònic d'ús comú.

- Dret de rectificació:

L’interessat/ada tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin. Tenint en compte les finalitats del tractament, l’interessat/ada tindrà dret al fet que es completin les dades personals que siguin incomplertes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

- Dret de supressió:

L’interessat/ada tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió de les dades personals que li concerneixin, el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb les finalitats pels quals van ser recollits o tractats d'una altra manera

b) l’interessat/ada retiri el consentiment en què es basa el tractament de conformitat amb l'article 6, apartat 1, lletra a), o l'article 9, apartat 2, lletra a), i aquest no es base en un altre fonament jurídic

c) l’interessat/ada s'oposi al tractament conformement a l'article 21, apartat 1, i no prevalguin altres motius legítims per al tractament, o l’interessat/ada s'oposi al tractament conformement a l'article 21, apartat 2

d) les dades personals hagin estat tractades il·lícitament

i)  les dades personals hagin de suprimir-se per al compliment d'una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels Estats membres que s'apliqui al responsable del tractament

f) les dades personals s'hagin obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació esmentats en l'article 8, apartat 1

Quan el responsable hagi fet públic les dades personals dels quals l’interessat/ada ha exercit el seu dret de supressió, el responsable haurà d'adoptar, atenent la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, les mesures raonables per comunicar als tercers que estiguin tractant aquesta informació de la sol·licitud de supressió de les dades, així com de qualsevol enllaç a aquestes dades o a qualsevol còpia o replica dels mateixos.

Aquest dret es veurà limitat per altres drets tals com el dret a la llibertat d'expressió i informació, pel compliment d'alguna obligació legal, o quan existeixin raons d'interès públic.

- Dret a la limitació del tractament:

L’interessat/ada tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:

a) l’interessat/ada impugni l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l'exactitud de les mateixes

b) el tractament sigui il·lícit i l’interessat/ada s'oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús

c) el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat/ada els necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions

d) l’interessat/ada s'hagi oposat al tractament en virtut de l'article 21, apartat 1, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat/ada

Quan el tractament de dades personals s'hagi limitat en virtut de l'apartat 1, aquestes dades solament podran ser objecte de tractament, amb excepció de la seva conservació, amb el consentiment de l’interessat/ada o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions, o amb la intenció de la protecció dels drets d'una altra persona física o jurídica o per raons d'interès públic important de la Unió o d'un determinat Estat membre.

Tot interessat que hagi obtingut la limitació del tractament conformement a l'apartat 1 serà informat pel responsable abans de l'aixecament d'aquesta limitació.

- Dret d’oposició:

L’interessat/ada tindrà dret a oposar-se a qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que li concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en el que es disposa en l'article 6, apartat 1, lletres i) o f), inclosa l'elaboració de perfils sobre la base d'aquestes disposicions.

El responsable del tractament deixarà de tractar les dades personals, tret que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l’interessat/ada, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Quan el tractament de dades personals tingui per objecte el màrqueting directe, l’interessat/ada tindrà dret a oposar-se a tot moment al tractament de les dades personals que li concerneixin, inclosa l'elaboració de perfils en la mesura en què estigui relacionada amb el citat màrqueting.

Quan l’interessat/ada s'oposi al tractament amb finalitats de màrqueting directe, les dades personals deixaran de ser tractats per a aquestes finalitats.

Quan les dades personals es tractin amb finalitats de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques de conformitat amb l'article 89, apartat 1, l’interessat/ada tindrà dret, per motius relacionats amb la seva situació particular, a oposar-se al tractament de dades personals que li concerneixin, tret que sigui necessari per al compliment d'una missió realitzada per raons d'interès públic.

- Dret de portabilitat de dades:

L’interessat/ada tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable al que els hi hagués facilitat, quan:

a) el tractament estigui basat en el consentiment conformement a l'article 6, apartat 1, lletra a), o l'article 9, apartat 2, lletra a), o en un contracte conformement a l'article 6, apartat 1, lletra b), i

b) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

Al exercir el seu dret a la portabilitat de les dades d'acord amb l'apartat 1, l’interessat/ada tindrà dret al fet que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

L'exercici del dret esmentat a l'apartat 1 del present article s'entendrà sense perjudici de l'article 17. Tal dret no s'aplicarà al tractament que sigui necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

El responsable del tractament comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals o limitació del tractament efectuada conformement a l'article 16, a l'article 17, apartat 1, i a l'article 18 a cadascun dels destinataris als quals s'hagin comunicat les dades personals, tret que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. El responsable informarà a l’interessat/ada sobre aquests destinataris, si aquest així ho sol·licita.

 

Revocació del consentiment:

L’interessat/ada, que al seu moment hagués atorgat el consentiment per tractar les seves dades personals, podrà igualment retirar-ho amb igual facilitat. La retirada del consentiment no comportarà la il·licitud del tractament efectuat amb anterioritat.

L’interessat/ada tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent.

Quan les dades personals vagin a ser tractades de forma posterior per a finalitats diferents, el responsable informarà a l’interessat/ada de tal extrem.

 

Mesures de seguretat:

El Responsable del Tractament manifesta que ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que es troben exposats, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural.

El web www.orfeolleidata.cat conté enllaços a altres pàgines web que puguin resultar d'interès per als usuaris. L’ “Orfeó Lleidatà” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privadesa adequades, per la qual cosa l'usuari accedeix al contingut de les referides pàgines web en les condicions d'ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

Si té algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, poden dirigir-se a través de correu electrònic a la següent adreça: info@orfeolleidata.cat.

 

“Fundació Orfeó Lleidatà”

Tots els drets reservats