Esteu aquí: Inici ca L'Entitat Finalitats, estructura organitzativa i transparència

Finalitats, estructura organitzativa i transparència

+ Finalitats, estructura organitzativa i transparència

FINALITATS SOCIALS

La FUNDACIÓ ORFEÓ LLEIDATÀ és una fundació privada de tipus cultural, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2850, amb domicili social i fiscal a Lleida, Carrer Darrere Sant Martí, s/n (25004) i el seu CIF és G25771031.

Les seves finalitats socials, establertes a l’article 5 dels seus Estatuts, són:

1. Mantenir i millorar, arreu on abasti la seva capacitat d’influència, l’afecció pel cant coral i la música en general, mitjançant iniciatives i actuacions pròpies.

2. Intensificar l’activitat musical a la ciutat de Lleida i a comarques de la rodalia, mitjançant la iniciativa directa o col·laboració en iniciatives d’altres per a preparació i execució de concerts o d’altres tipus d’activitats.

3. Endegar i impulsar projectes de formació musical, com l’escola de música, i la formació del lleure juvenil per mitjà de la pedagogia d’ensenyaments de música per a nens, adolescents o adults, amb cursets de formació, conferències, col·loquis, trobades, colònies de vacances, i altres formes d’iniciació i organització didàctica.

4. Planejar, organitzar i dur a terme els plans, programes, i les tècniques i mètodes adients per a la consecució dels fins esmentats, amb mitjans a l’abast directe de l’entitat, o de col·laboració amb d’altres persones o entitats segons s’escaigui.

5. Aplicar als fins esmentats en aquest article, el cultiu i promoció d’especialitats pròpies o de tercers en altres arts, com són, la dansa, escena i escenografia o aspectes literaris i fonètics del llenguatge, dicció i declamació, expressió corporal, etc.

6. Divulgar repertoris i pedagogia musicals, també mitjançant publicacions escrites, audiovisuals, d’altres tipus tècnics d’acord amb normes locals vigents en cada cas.

7. Desvetllar i desplegar de contingut educatiu-musical, o secundar-ne les endegades per altres entitats  públiques o privades que estimi com a mereixedores de promoció col·lectiva.

 

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

 

PATRONAT:

President: Antoni Soliva

Vicepresident: Joan Sangrà

Secretari: Marc Franch

Vocals: Judit Alcober, Benet Ballespí, Marga Bernadó, Albert Hortal i Gemma Serentill.

 

CÀRRECS DIRECTIUS

Director General: Òscar Enrech

Director Àrea Coral: Pedro Pardo

Directora Escola de Música: Gemma Freixes

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA

Accions del document

Informació relacionada

Segueix-nos a: Facebook YouTube Twitter
Orfeó Lleidatà C. Sant Martí, 60-62 25004 Lleida
T. 973 233 554 info@orfeolleidata.cat